Manifest Kunst en Cultuur Het Hogeland


Film Sarah Stiles / Stichting Hogeland in Beeld

Manifest voor een leven lang kunst en cultuur. Kunst en cultuur als cement en kracht van Het Hogeland. Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen op in één nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het gebied kenmerkt zich door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door een veelheid aan kleinschalige uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur: het kloppend hart van de dorpen en buurten. Het cultureel kapitaal van Het Hogeland.

Dit manifest vraagt aandacht voor dit cultureel kapitaal en stelt de vraag hoe we samen, als inwoners en gemeentepolitiek, deze rijkdom zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken voor alle inwoners van Het Hogeland en ver daarbuiten.

Wat we vragen van de gemeentepolitiek

  • Ondersteuning van een cultureel platform en een vast gemeentelijk aanspreekpunt met bevoegdheden;
  • Culturele voorzieningen en een centraal cultureel podium;
    Gezond financieel beleid waarmee het cultureel kapitaal in Het Hogeland wordt ondersteund, gemotiveerd en continuïteit heeft, met publieke en private inkomsten;
  • Verbreding cultureel aanbod voor de jeugd, door het verbinden van binnen- en buitenschoolse educatie en de verbinding van sport en bewegen aan ontdekking van cultuur;
  • De gemeente Het Hogeland verbindt zich aan een vierjarig beleidsplan, met een gegarandeerd budget op basis van een percentage van de begroting.

Wat we te bieden hebben

  • Ondernemers en organisaties op het gebied van kunst en cultuur stellen hun netwerken en kennis beschikbaar, en investeren hierin, financieel en inhoudelijk;
  • Een onbetaalbare bijdrage aan de kwaliteit van leven op het Hogeland en een grote aantrekkingskracht voor de toerist.

Dit manifest is opgesteld naar aanleiding van een veldraadpleging op 30 januari 2018 in De Schierstee Wehe den Hoorn en een bijeenkomst op 13 februari 2018 in het gemeentehuis in Winsum met vertegenwoordigers van diverse culturele partijen die veel input hebben geleverd.

bijeenkomst 

CultuurHogeland.nl

Kunst en cultuur op Het Hogeland. Op deze website is verschillende informatie te vinden: een overzicht van kunstenaars, culturele ondernemers, nieuws en filmpjes over kunst en cultuur in de gemeente Het Hogeland. Deze website is bedoeld voor zowel bewoners als toeristen om een indruk te geven van het rijke aanbod in de regio, en tevens een digitale plek waar mensen elkaar kunnen vinden. De website is nog in ontwikkeling.

Dorpen in Het Hogeland

vanEen overizcht van alle dorpen in de gemeente Het Hogeland.